ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

Ποιος είναι ο ιδανικός αριθμός ατόμων;

Κάθε δωμάτιο έχει συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, ο οποίος αναγράφεται στην σελίδα του κάθε δωμάτιου!
Η παρέα σας δε μπορεί να απαρτίζεται από λιγότερα ή περισσότερα άτομα!

Ο αριθμός αυτός υπολογίζεται με βάση το μέγεθος αλλά και με τους γρίφους/tasks του κάθε δωματίου και έχει μελετηθεί έτσι ώστε να περνάτε εσείς όσο πιο καλά γίνεται.

Αν η ομάδα σας διαφέρει από τον αριθμό που ζητείται σε κάθε δωμάτιο απευθυνθείτε σε μας με ένα μήνυμα για να σας καθοδηγήσουμε αναλόγως !